Частина 2.9
Актуальні загрози енергетичній безпеці України та проблеми у сфері їх розв'язання
На основі огляду стану функціонування енергетичного сектора України зрозумілими стають основні проблеми внутрішнього та зовнішнього характеру, які ставлять під загрозу забезпечення надійності енергопостачання в Україні у майбутньому, а також гарантування енергетичної безпеки в цілому. Урахування наведених загроз повинно бути відображеним у напрямах реструктуризації системи національної енергетики та побудови системи державного управління у сфері гарантування енергетичної безпеки України.
Виходячи з основних національних енергетичних інтересів, актуальних проблем вітчизняного енергетичного сектора, основними внутрішніми загрозами надійному функціонуванню енергетичного сектора та енергетичній безпеці України є:
Виходячи з основних національних енергетичних інтересів, актуальних проблем вітчизняного енергетичного сектора, основними внутрішніми загрозами надійному функціонуванню енергетичного сектора та енергетичній безпеці України є:
високий рівень морального та фізичного зношення основних засобів паливно-енергетичного комплексу України і повільні темпи їх оновлення;
незадовільний фінансовий стан та низькі рівні інвестування в паливно-енергетичний комплекс, його модернізацію і переоснащення, а також відсутність достатніх стимулів для інвестування у енергетичний сектор
низка ефективність чинної системи стимулювання підвищення енергоресурсної самозабезпеченості країни, а зокрема й відновлюваної енергетики в Україні;
відсутність дієвої системи організації стратегічних запасів енергоресурсів;
низка ефективність використання енергоресурсів та вкрай висока енергоємність економіки в цілому;
неефективність та низькі темпи реалізації державної політики, спрямованої на енергозбереження та підвищення енергоефективності; несформованість у населення свідомості з ощадності використання енергії (а особливо у тих категорій споживачів, енергетичні витрати яких дотуються), а також державна активність із її формування; дисбаланс фінансування програм з енергозбереження та субсидування витрат домогосподарств на енергозабезпечення;
високі рівні паливної бідності населення та неконкурентно високі ціни енергоресурсів для суб'єктів господарювання;
недостатній рівень прозорості (в тому числі непередбачуваність діяльності окремих органів влади) у галузях видобутку, постачання та переробки ресурсів, криміналізованість та корумпованість енергетичного сектора;
неефективність системи державного управління енергетикою країни: недосконалість державної податкової та тарифної політики в енергетичній галузі;
брак єдиного механізму координації дій, спрямованих на зміцнення енергетичної незалежності та безпеки; відсутність необхідного методичного та нормативного забезпечення гарантування енергетичної незалежності та безпеки;
відсутність консолідованої стратегії розвитку вітчизняної енергетики;
загроза терористичних актів, кібератак, саботажів та інших видів підривної діяльності, спрямованих на енергогенераційні об'єкти й енергетичну інфраструктуру, а особливо об'єкти ядерної енергетики, а також неналежний рівень наявного захисту таких об'єктів;
втрата науково-технологічного потенціалу та низька інноваційна активність у галузі енергетики;
високі рівні ринкової концентрації у сфері виробництва, переробки та розподілу енергоресурсів й енергії кінцевого споживання;
суперечність інтересів приватних власників об'єктів паливно-енергетичного комплексу окремим аспектам гарантування енергетичної та економічної безпеки України;
загроза втрати контролю та можливості повнофункціонального регулювання державою над окремими стратегічно важливими об'єктами енергетичного сектора, які забезпечують видобуток й транспортування енергоресурсів, створення та управління стратегічних їх запасів.
Основними зовнішніми загрозами енергетичній безпеці України є:
1
висока енергетична залежність України від зовнішніх постачальників енергоресурсів та недостатній рівень диверсифікації джерел їх постачання, а в контексті цього – дискримінаційний характер дій окремих зовнішніх постачальників енергоресурсів;
2
загроза неритмічності та перебоїв у поставках енергетичних ресурсів із-за кордону;
3
зовнішні інформаційні атаки, спрямовані на підрив іміджу країни як надійного транзитера та стосовно дотримання стандартів безпеки на об'єктах енергетики, перш за все атомної;
4
ймовірність погіршення відносин із країнами-партнерами в сфері енергетики, загроза втрати статусу критично важливого транзитера енергоресурсів (не лише газу) та зниження рівня взаємозалежності енергетичного потенціалу України і ЄС;
5
відсутність єдиної зовнішньої політики країни у сфері енергопостачання, яка б відповідала актуальним вимогам гарантування енергетичної безпеки та була узгодженою із головними суб'єктами процесів енергетичного убезпечення.
Made on
Tilda